PODPORY TRANSOR

Podpory teleskopowe zamocowane do boku drabiny stosowane w celu stabilizacji kiedy możemy oprzeć drabinę o konstrukcje . podpory muszą byc zamontowane fabrycznie u producenta . W cenie podpor zawarte est szkolenie z zakresu ich stosowania

nr katalogowy – DS 00230

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie TRANSOR-IT-2.jpg