SMARTSTOP

Samozwijające się urządzenie samohamowne
Zgodne z PN-EN 360
2,6m – WP 010026