ERGO 4

Pas do utrzymania pozycji z
klamrą automatyczną
duraluminiową i wyprofilowanymi
klamrami bocznymi
PN-EN 358