Szkolenia i kursy

JMP International organizuje szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości.
Zajęcia obejmują teoretycznie i praktycznie szeroką problematykę metod asekuracji oraz najnowsze techniki służące do zabezpieczenia pracowników podczas prac na wysokościach.
Tematyka oraz zakres szkolenia jest dostosowany do specyfiki wykonywanej pracy i metody działań.

Szkolenia obejmują tematycznie takie branże jak:
  – Energetyka (prace na słupach energetycznych, podnośnikach koszowych, stacjach, prace na drabinach,  elektrownie wiatrowe itp.), w tym również metody asekuracji w miejscach o ograniczonych możliwościach tworzenia punktu zaczepienia (np. prace przy ścianach budynków, stacje GPZ, stacje transformatorowe i inne)
  – Telekomunikacja (prace na wieżach telekomunikacyjnych, prace w polu mikrofalowym itp.)
  – Budownictwo (prace na rusztowaniu, dachu, konstrukcjach stalowych, w podnośnikach itp.)
  – Przemysł (prace na rusztowaniu, dachu, w podnośnikach, w halach przemysłowych i magazynowych itp.)
  – Inne prace na wysokości wymagające stosowania sprzętu ochronnego (np. prace przy reklamie – tablice  reklamowe, billboard; odśnieżanie dachów, prace konserwacyjne itp.)

Ogólny zakres tematyczny (zależnie od metod pracy tematyka może obejmować techniki dostępu budowlanego lub linowego):
Zagadnienia teoretyczne:
  – zasady prac na wysokości oraz ochrony przed upadkiem
  – obowiązujące normy i przepisy
  – metody zabezpieczania przed upadkiem z wysokości
  – dostosowanie techniki ochrony przed upadkiem do odpowiednich prac na wysokości
Zagadnienia praktyczne:
  – zasady stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
  – praca z wykorzystaniem wyposażenia takiego jak:
    – szelki bezpieczeństwa
    – linki bezpieczeństwa z amortyzatorem
    – urządzenia ustalające pozycję podczas pracy
    – urządzenia samozaciskowe
    – urządzenia samohamowne
    – drabiny z systemem przeciwupadkowym
    – urządzenia zjazdowe
    – systemy kotwiczące (punkty zaczepienia, poziome linie życia itp.)
    – instalatory liny
    – inne
– budowanie systemów asekuracyjnych i stanowiska pracy
– ewakuacja z wysokości
  – ewakuacja w sytuacjach zagrożenia (zjazd indywidualny)
  – opuszczanie osób poszkodowanych (które odpadły i nie są w stanie same się ewakuować lub wrócić na konstrukcję – osoby przytomne)
  – ewakuacja wraz z osobą poszkodowaną (akcja ratownicza dla osoby nieprzytomnej)
– i inne

Informacje organizacyjne i podstawy prawne:


  Szkolenia i kursy wykonywane są w ośrodku w Bydgoszczy lub na miejscu u klienta (taka możliwość podlega uzgodnieniu w oparciu o szczegółowy zakres tematyczny szkolenia). W zależności od zakresu i tematyki szkolenia wstępne trwają od 2 do 4 dni lub więcej dla szkoleń specjalistycznych. W celu szczegółowej wyceny proszę się kontaktować z naszymi doradcami.

Podstawy prawne prowadzenia prac na wysokości, szkoleń i wymogu ich organizowania:
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 – (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy)
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 – Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w tym prace na konstrukcjach takich jak:
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Aby pracować na wysokości konieczny jest dobry stan zdrowia, dobra kondycja psychofizyczna, wykonywanie regularnych badań lekarskich oraz odpowiednie przeszkolenie z zakresu stosowania sprzętu ochronnego oraz prowadzenia prac na wysokości.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie slup-kratowy.jpg