HAK PODWIESZAJĄCY

Hak do podwieszania haka roboczego

  • Z końcówką UDI
    – Hak izolowany WI000301
    – Hak nieizolowany WI000302

  • Wkręcany
    – Hak izolowany WI000501
    – Hak nieizolowany WI000502