INTER MIX

  • Drabina aluminiowa z najwyższym elementem izolacyjnym,
    którego podłużnice wykonane z włókna szklanego zapewniają izolację 30kV
    Izolacja mierzona między dwoma najbliższymi szczeblami – zgodnie z EN 61478. Podczas pracy przy urządzeniach elektrycznych należy w pełni wysunąć element izolacyjny oraz na nim pracować.