DRZEWOŁAZY

Do wchodzenia na drzewa,
z wymiennymi kolcami,
WO050010 – z pojedynczym kolcem
WO050020 – z podwójnymi kolcami

wymienne kolce do drzewołazów:
WO50002 – z pojedynczym kolcem WO05003 – z podwójnymi kolcami