DS 40

Automatyczne urządzenie do szybkiej ewakuacji jednej i kilku osób z wysokości z wciągarką.

  • Zjazd ze stałą prędkością ok. 0,8- 0,9m/s.
  • lina obustronnie zakończona (można wybrać
    odpowiednie karabinki ze strony nr 13)
  • PN-EN 341
  • urządzenie – WO240000