SZKOLENIA I KURSY - INTER

pl / eng / fr / ru


SZKOLENIA I KURSY

JMP International organizuje szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości.
Zajęcia obejmują teoretycznie i praktycznie szeroką problematykę metod asekuracji oraz najnowsze techniki służące do zabezpieczenia pracowników podczas prac na wysokościach.
Tematyka oraz zakres szkolenia jest dostosowany do specyfiki wykonywanej pracy i metody działań.

Szkolenia obejmują tematycznie takie branże jak:
  - Energetyka (prace na słupach energetycznych, podnośnikach koszowych, stacjach, prace na drabinach,  elektrownie wiatrowe itp.), w tym również metody asekuracji w miejscach o ograniczonych możliwościach tworzenia punktu zaczepienia (np. prace przy ścianach budynków, stacje GPZ, stacje transformatorowe i inne)
  - Telekomunikacja (prace na wieżach telekomunikacyjnych, prace w polu mikrofalowym itp.)
  - Budownictwo (prace na rusztowaniu, dachu, konstrukcjach stalowych, w podnośnikach itp.)
  - Przemysł (prace na rusztowaniu, dachu, w podnośnikach, w halach przemysłowych i magazynowych itp.)
  - Inne prace na wysokości wymagające stosowania sprzętu ochronnego (np. prace przy reklamie – tablice  reklamowe, billboard; odśnieżanie dachów, prace konserwacyjne itp.)

Ogólny zakres tematyczny (zależnie od metod pracy tematyka może obejmować techniki dostępu budowlanego lub linowego):
Zagadnienia teoretyczne:
  - zasady prac na wysokości oraz ochrony przed upadkiem
  - obowiązujące normy i przepisy
  - metody zabezpieczania przed upadkiem z wysokości
  - dostosowanie techniki ochrony przed upadkiem do odpowiednich prac na wysokości
Zagadnienia praktyczne:
  - zasady stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości
  - praca z wykorzystaniem wyposażenia takiego jak:
    - szelki bezpieczeństwa
    - linki bezpieczeństwa z amortyzatorem
    - urządzenia ustalające pozycję podczas pracy
    - urządzenia samozaciskowe
    - urządzenia samohamowne
    - drabiny z systemem przeciwupadkowym
    - urządzenia zjazdowe
    - systemy kotwiczące (punkty zaczepienia, poziome linie życia itp.)
    - instalatory liny
    - inne
- budowanie systemów asekuracyjnych i stanowiska pracy
- ewakuacja z wysokości
  - ewakuacja w sytuacjach zagrożenia (zjazd indywidualny)
  - opuszczanie osób poszkodowanych (które odpadły i nie są w stanie same się ewakuować lub wrócić na konstrukcję – osoby przytomne)
  - ewakuacja wraz z osobą poszkodowaną (akcja ratownicza dla osoby nieprzytomnej)
- i inne

Informacje organizacyjne i podstawy prawne:


  Szkolenia i kursy wykonywane są w ośrodku w Bydgoszczy lub na miejscu u klienta (taka możliwość podlega uzgodnieniu w oparciu o szczegółowy zakres tematyczny szkolenia). W zależności od zakresu i tematyki szkolenia wstępne trwają od 2 do 4 dni lub więcej dla szkoleń specjalistycznych. W celu szczegółowej wyceny proszę się kontaktować z naszymi doradcami.

Podstawy prawne prowadzenia prac na wysokości, szkoleń i wymogu ich organizowania:
Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 - (Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy)
Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w tym prace na konstrukcjach takich jak:
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Aby pracować na wysokości konieczny jest dobry stan zdrowia, dobra kondycja psychofizyczna, wykonywanie regularnych badań lekarskich oraz odpowiednie przeszkolenie z zakresu stosowania sprzętu ochronnego oraz prowadzenia prac na wysokości.
« Powrót